PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING
ayoubshoning.nl

Dit is de privacyverklaring van ayoubshoning.nl. Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het vaandel. ayoubshoningl.nl handelt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. 

 

ayoubshoning.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij  gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
ayoubshoning.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk.
 • Ayoubshoning.nl neemt maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens worden gewaarborgd.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ayoubshoning.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens overactiviteiten op onze website
 • Inloggegevens (zonder wachtwoorden)
 • Bank- en betaalgegevens (indien een aankoop word gedaan)
 • Gekochte producten
 • Transactiegeschiedenis

 

 

Doel verwerken persoonsgegevens

ayoubshoning.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om uw te bellen of te e-mailen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uw de mogelijkheid aan te bieden om een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om uw gedrag op onze website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Beveiliging persoonsgegevens

Ayoubshoning.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • De website: ayoubshoning.nl is beveiligd 
 • Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers, die beveiligd zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ayoubshoning.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen overeenkomst. 

 

Afmelden nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruikten we uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, om u de nieuwsbrief op te sturen. U kunt na inschrijving te allen tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief. 

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunnen gegevens zijn die bij ons bekend zijn, maar ook bij derde partijen, waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij in digitale vorm van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.